Ungdomsspiller udvalget 2016/2017
 
Ungdomsudvalget består den kommende sæson af Kirsten Bolding, Tina Heede og Susan Madsen.
Hjælper med ad hoc opgaver : Pernille Andersen
Der er altid behov for flere medlemmer så har du lyst til at være med til at udvikle ungdomsafdelingen så kontakt et af udvalget medlemmer og hør nærmere.

Ansvarsfordeling i USU sæson 2016/ 2017

- Budgetansvarlig: USU

- Medlemsregistrering: Klubmodul

- Kontingentopkrævning: Klubmodul

- Indkaldelse og afvikling af USU møder: USU

- Indkaldelse og afvikling af trænermøder : Tina/(Pernille)

- Indkaldelse og afvikling af infomøde: Kirsten

- Koordinering af træningstider(halinspektører, bestyrelse, trænere): USU

- Ansættelse af trænere/ Hjælpetrænere/løn: Tina og Kirsten (Pernille)

- Uddannelse af trænere/Hjælpetrænere :  USU i starten af sæsonen

- Åbne turneringer og badmintonpeople: Kirsten

- Koordinering af holdturnering: Tina/USU

- Holdledere, Kontaktperson: Tina / USU

- Sommerlejr: USU

-Breddearrangement: Pernille

- Sæsonafslutning: USU  


Telefonliste:
Tina Heede:               47 51 20 84
                                  28 33 16 68
 
Kirsten Bolding:        22 86 31 99  

Pernille Andersen:     51 36 39 73
 
Susan Madsen:          21 40 19 36
 
E-mailadresse:usu@skibbybadminton.dk