De første 25 år.

STBK hed ikke STBK i starten, men kun SBK, da vi kun havde badminton på programmet.

Oprindelig var badminton i Skibby under Skibby Skytte- Gym­nastik og Idrætsforening kreds 44.

Men her havde man ikke kræfter nok til også at tage sig af badminton, så derfor indkaldte Verner Brøndum til stiftende møde for dem der spillede badminton. Dette møde fandt sted 15.09.1963, og SBK var en realitet.

 

Om starten skriver den første formand Preben Hansen:

”Det kom som et chock for os badmintonspillere da vi i 1963 fik at vide at DGI ikke mere ville have noget med badminton at gøre. Vi indrykkede en annonce i Skibby Posten om en stiftende generalforsamling. Vi havde ventet et fremmøde på 15-20 mennesker, men der kom næsten 40. Vi stiftede klubben, og jeg blev for en kort tid den første formand - mest fordi mere værdige emner ikke ville være det.

 

Vi meldte os ind i Dansk Badminton Forbund, og startede med et hold aller nederst i rækkerne. Problemerne var mange. Vi var ikke særlig gode spillere, og vi havde kun een bane i gymnastiksalen på Skibby Skole, hvor der også var andre om tiden, specielt DGI.

 

I vores nød kontaktede vi forstanderen på Skibbyhøj, hvor man havde en lille hal. Forstanderen var ikke meget for at få os ind, men da hans datter var med i vores nye klub, og da vi mente at med den rette træning ville hun kunne spille sig på vores klubhold, fik vi to aftener stillet til rådighed. Samtidig lovede vi at spille med de unge mennesker på Skibbyhøj et par gange hvert år.

 

Hvad angår tennisbanen tilhørte den tandlæge Kvanner, men den blev, såvidt vi vidste, aldrig anvendt. Jeg havde gået i skole med Kvanner´s datter Birgit, så jeg kontaktede ham, og spurgte om vi måtte sætte den i stand, og anvende den i klubregi. Den var han helt med på, og som jeg husker det, fik vi den hvis hans familie stadig kunne anvende den. Min doublemakker Karl Kristian Skibsted der også var i bestyrelsen, havde en far Simon, der var vejformand i Skibby, så på uforklarlig vis var banen asfalteret og malet op på ingen tid. Selve tennisspilleriet blev det ikke til så farlig megetmed så det skulle vi nok ikke have spildt al den tid på. Det er en god ide at lave banen om til andre formål.

 

Jeg var kun med ca. et årstid før jeg flyttede fra byen. Jeg kan dog huske at vi fik læsterlige klø overalt hvor vi kom frem.”

                                                                                                                                                  

Den gang spillede man på Skibby skole, der var kun en bane og lavt til loftet. Men derfor kunne man godt afholde SBK's første klubmesterskab i marts/april 1964. Allerede i 1965 kunne man stille med et junior hold. Den første juleturne­ring fandt sted i sæsonen 1965/66 for alle over 16 år. Turneringen blev gennemført som double­turnering, hvor den stærkeste og svageste dannede par. Der var ænder til vinderne og rødvin til det sjovest spillende par. Denne tradition er forsat lige siden med stor succes.

                                                                                                                     

l slutningen af 1966 fik SBK også spilletid på Skuldelev skole og på Skibby Høj. Første gang der laves instruktøraften er i 1970, hvor alle medlemmer af klubben kunne komme og se hvordan alle slag skal udføres (når det gøres rigtigt) samt få personlig undervisning.

Efter at SBK har eksisteret i 9 år kommer der virkelig forandringer, SBK skifter navn til STBK, da vi får rådighed over kommunens eneste tennisbane.

Samtidig sker der ting udenfor klubben, idet Skibby Hallen indvies i dette år (1972). Klub­ben får mere spilletid og dette betyder at med­lemstallet stiger med 200%. Gennem SBKr får klubben instruktør til ungdommen.

 

Dette år bliver STBK også medlem af FASG & l. Så vi kan deltage i flere turneringer. Flere træner er der også brug for, så man sender den første ungdomsspiller på trænerkursus nemlig Bjarne Jørgensen.

Fremskidt sker der hele tiden for STBK også i 1974, hvor der nu spilles i både A og B række for både herrer og damer samt mix-double og herrerdouble.

Ungdommen deles op i junior og puslinge og mini­puslinge.

Årerne frem til sæsonen 1981/82 kører STBK som hidtil, men i denne sæson udkommer vores klub­

blad (som efter en konkurrence mellem med­lemmerne kommer til at hedde "NET-NYT") for første gang.

 

STBK må stadig udvikle sig, så i sæsonen 1982/83 ansættes den første lønnede træner Niels Sander.

Dette viser sig at være en god investering og næste sæson tilbydes gratis prøvetimer for ikke medlemmer under 16 år. Resultatet bliver ca. 60 nye medlemmer.

 

De næste 25 år (Søren højlyng sammenfatter)

                                                     
En af de beslutninger der bliver truffet i forbindelse med 25 års jubilæet og som virkelig kommer til at få betydning fremad for klubben er opførelsen af et klublokale ovenpå indgangspartiet til Skibbyhallen. (Henrik, Lars og Helge Henriksen)) Første sæson med det nye klubhus bliver 1990-1991.

 

Jeg vil i den følgende gennemgang lægge vægt på nogle centrale begivenheder og centrale personer for den udvikling klubben har gennemgået i de sidste 25 år.. Og klubhuset med den tilhørende kantine er med til at skabe en masse nyt liv. Og to meget vigtige personer i denne forbindelse var Per og Brian. 
Kantinen blev samlingsstedet før og efter træning, før og efter kampe samt til mange af de fester der blev afholdt.
                                                                                                                                                                              
Men en af de festligste begivenheder som måske også blev udtænkt i kantinen fandt dog sted langt derfra. Den store Kinatur i 2007 hvor 42 spillere/ledere deltog med stor succes Gruppebillede, billede af de to formænd Mao og Torben

 

Og så fokus på seniorafdelingen:

                                                                    
 I foråret 1991 opstiller klubben en ny målsætning for seniorafdelingen. Man har et hold i serie 2 og serie 5 som nu skal op i rækkerne. Ny træner kommer til og to nye spillere, Kim Rosenbom og Frank Jørgensen, (billede) importeres fra KBK, hvor begge har prøvet at spille på et højere niveau. Man skal nu til at træne regelmæssigt og dvs ikke en men to gange om ugen. Ideen bliver godt modtaget af spillerne, og successen indfinder sig straks. De følgende 3 sæsoner bliver til oprykning for begge hold, så da vi når frem til april 1994 spiller 1. Holdet for første gang i Danmarksserien og 2. Holdet i serie 2. De følgende år går med at stabilisere seniorafdelingen og nogle nye og vigtige folk kommer til, som er med til at præge klubben de følgende år.
 
Det er Lian, Mette Pedersen (Viscovic) og Martin Vissing. (billeder) Langsomt vokser seniorafdelingen i størrelse primært fordi en sprudlende ungdomsafdeling er leveringsdygtig i nye spillere, så ved sæsonstart 2001/2002 har klubben for første gang 4 store seniorhold. Og den foreløbige kulmination på seniorafdelingens succes indtræffer i 40 års jubilæumssæsonen 2003/2004. 1. Holdet rykker i 3. Division, 2. Holdet i Sjællandsserien og 3. Holdet i serie 1.
 
Klubbens seniorafdelingen blev i den anledning kåret til månedens idrætsudøver.
 

 

 

Om ungdomsafdelingen:

I ungdomsafdelingen bliver 90’erne det årti hvor der strømmer en masse nye børn til klubben. Ved 25 års jubilæet i 1988 var der 50 ungdomsspillere. I sæsonen 1999/2000 når vi op på 200 ungdomsspillere og det kulminerer i sæsonen 2002/2003 med 250 unge under 18 år. En af forklaringerne på denne succes var at der var rigtig mange der engagerede sig i arbejdet. (billede af Rikke) I 40 årsjubilæumssæsonen var der i ungdomsafdelingen 34 trænere, 13 forældre der var holdleder for ungdomsholdene, foruden et ungdomsudvalg som arrangerede turneringer, meldte spillere til turneringer, lavede juleafslutning, Copenhagen masters, natbadminton, biografture, fastelavn, klubmesterskaber og så det der gik hen og blev sæsonens højdepunkt for rigtig mange af ungdomsspillerne.

 
Sommerlejrene for ungdommen begyndte i Dybvad ved Sæby i Nordjylland i 1988 og fortsatte på Orø i 93 og 94, og flyttede derefter til Borrevejle hvor der var bedre plads, og her holdt klubben til fra 1995 og indtil centret lukkede i 2008. (billeder) Der er rigtig mange episoder man kunne berette om, men her er blot en enkelt: I 1996 havde vi besøg af en meget ung Peter Gade på sommerlejren. Han er klar til at besvare spørgsmål, og en af klubbens helt unge drenge spørger: ”har du overhovedet nogen gange i dit liv haft et andet hår end det du har nu?”

 

Denne fremgang for både ungdom og senior gav klubben to nye udfordringer. Der var efterhånden ikke plads nok og det kostede forbandet mange penge. På et tidspunkt lavede vi et regnestykke der viste at det kontingent vi fik fra en ungdomsspiller kun dækkede godt 30% af den samlede udgift til spilleren.

Vi havde et ønske om at få bygget 3 baner til Skibbyhallen. Det ønske blev drøftet i bestyrelsen i 2002/2003, men blev aldrig til noget. Til gengæld fik vi en udbygning af hallens omklædningsfaciliteter til gavn for alle brugerne. Det skete i 2004/2005 umiddelbart før kommunesammenlægningen.

Og indtægterne voksede også. Udover vores sponsorer som var flinke til at hjælpe til, så opfandt vi nogle nye begivenheder. Allerede i slut 90’erne afholdt vi 4 åbne turneringer i klubben. Et initiativ som både gavner vores spillere og vores økonomi. I 2001 afholdt vi vores første cykelløb Skibby rundt. (billeder) Og det blev en kæmpe succes. Både turneringer og cykelløb er fortsat noget klubben investerer energi i at afholde. På et tidspunkt havde vi også fået foden indenfor på Roskildefestivalen, hvor vi var sat til at vogte en sø.                                                  

 

 

I 2010 modtog klubben Frederikssund kommunes fritidspris. Og i 2011 i april måned var klubben vært for Dansk badminton forbund DM for U 15 hold. Et stort arrangement afholdt sammen med Jægerspris.

 

Så 90’erne og 00’erne var de to årtier hvor der var virkelig fart over feltet. Nu hvor klubben runder de 50 er farten aftaget noget. Men forhåbentlig er det bare et udtryk for at de nye ansigter der har påtaget sig det store ansvar at drive klubben videre lige skal finde sig til rette inden de atter sætter skub i ”den gamle dame”.

 

 

Formænd:

1963 – 1964  Preben Hansen

1964 – 1966  Verner Brøndum

1966 – 1967  Frede Bangshof

1967 – 1970  Bent Kristensen

1971 – 1972  Knud Axelsen

1972 – 1973  Bjørn Hansen

1973 – 1974  Arne Nielsen

1974 – 1977  Frede Bangshof

1977 – 1984  Karsten Roed

1984 – 1995  Henrik Kyvsgaard

1995 – 1996  Johnny Jørgensen

1996 – 1998  Lars Nordlund

1998 – 2005  Henrik Kyvsgaard

2005 –           Martin Brænder